Kancelaria Windykacyjna VINDEO to nowoczesna platforma windykacyjna, dzięki której będziesz mógł szybko i tanio odzyskać pieniądze od dłużnika.

Współpracujemy z doświadczonymi radcami prawnymi i adwokatami, i to prawnicy wykonują wszelkie czynności na etapie sądowym i egzekucyjnym, dzięki czemu klienci mają pewność wysokiej jakości świadczonych usług.

Dzięki stałej współpracy Kancelarii Windykacyjnej VINDEO z radcami prawnymi i adwokatami, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych ponoszone przez naszych klientów są znacznie niższe od tych, które ponieśliby współpracując bezpośrednio z radcami prawnymi lub adwokatami.

W Kancelarii Windykacyjnej VINDEO obowiązują bardzo proste warunki współpracy, dzięki czemu klienci nie mają problemów z ich zrozumieniem.

Kontakt klientów z Kancelarią Windykacyjną VINDEO odbywa się mailowo, względnie telefonicznie, a dokumenty potrzebne w prowadzonych postępowaniach przesyła się pocztą lub kurierem, dzięki czemu klienci oszczędzają czas i pieniądze.

Świadczymy pomoc m.in. w następujących sprawach:

1

Twój kontrahent opóźnia się w zapłacie należności za wykonane prace lub sprzedane towary?

Zleć nam prowadzenie tej sprawy na etapie postępowania sądowego (i w razie konieczności także na etapie postępowania egzekucyjnego).

* * *

Jakie kroki masz podjąć, abyśmy zajęli się Twoją sprawą?

Prześlij na nasz adres mailowy opis sprawy oraz skany dokumentacji (np. faktury VAT, zamówienia lub umowy).

Po zapoznaniu się ze sprawą i podjęciu przez nas decyzji o przyjęciu zlecenia podpisana zostanie umowa o współpracy, a następnie przystąpimy do sporządzenia pozwu (w tym celu konieczne będzie m.in. przesłanie do Kancelarii Windykacyjnej VINDEO oryginału dokumentacji).

Jakie są koszty prowadzenia takiej sprawy przez Kancelarię Windykacyjną VINDEO?

Wynagrodzenie zasadnicze Kancelarii Windykacyjnej VINDEO za świadczenie pomocy prawnej na etapie postępowania sądowego (i ewentualnie także egzekucyjnego) wynosi tylko 1 zł plus VAT !

W przypadku przyznania przez sąd lub komornika zwrotu kosztów zastępstwa prawnego i wyegzekwowaniu ich od drugiej strony, kwota ta (powiększona o VAT) także będzie należna nam (wynagrodzenie to ponosi zatem w praktyce dłużnik, a ponadto w przypadku przegrania sprawy lub niewyegzekwowania tych kosztów od drugiej strony wynagrodzenie to nie będzie nam należne).

Dodatkowo Kancelarii Windykacyjnej VINDEO należny będzie zwrot kosztów wydrukowania i wysyłki pism w wysokości 9 zł plus VAT za każde wysłane pismo.

Jeżeli konieczne będzie stawiennictwo prawnika współpracującego z Kancelarią Windykacyjną VINDEO na rozprawie, należne nam będzie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 199 zł plus VAT za każdą rozprawę (w ogromnej części spraw o zapłatę należności z faktur nie jest przeprowadzana żadna rozprawa i postępowanie sądowe kończy się na wydaniu nakazu zapłaty) oraz zwrot kosztów dojazdu na rozprawę (w razie możliwości będziemy zlecać czynności na rozprawie prawnikom z miast, w których odbywa się rozprawa).

Szczegółowe warunki współpracy reguluje umowa zawarta pomiędzy Kancelarią Windykacyjną VINDEO, a klientem w formie pisemnej. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia w danej sprawie.

2

Chcesz dochodzić innych należności, w tym roszczeń odszkodowawczych lub innych spornych roszczeń, a boisz się zaryzykować zbyt dużych kosztów?

Zleć nam prowadzenie tej sprawy na etapie postępowania przedsądowego (wezwanie do zapłaty i negocjacje z dłużnikiem), sądowego i w razie konieczności także na etapie postępowania egzekucyjnego.

* * *

Jakie kroki masz podjąć, abyśmy zajęli się Twoją sprawą?

Prześlij na nasz adres mailowy opis sprawy oraz skany dokumentacji.

Po zapoznaniu się ze sprawą przedstawimy Ci warunki współpracy i jeżeli dojdzie do porozumienia, to podpisana zostanie umowa, a następnie podjęte zostaną działania mające na celu zaspokojenie Twoich roszczeń (w tym celu konieczne będzie m.in. przesłanie do Kancelarii Windykacyjnej VINDEO oryginału dokumentacji sprawy).

Jakie są koszty prowadzenia takiej sprawy przez Kancelarię Windykacyjną VINDEO?

Wynagrodzenie Kancelarii Windykacyjnej VINDEO jest ustalane indywidualnie w każdej sprawie, po zapoznaniu się z informacjami na jej temat oraz stosowną dokumentacją.

W celu zminimalizowania ryzyka ponoszonego przez klienta, najczęściej proponujemy ustalenie niewielkiego wynagrodzenia płatnego z góry i uzależnienie wypłaty pozostałego wynagrodzenia od skutecznego dochodzenia roszczeń.

3

Przysługuje Ci wierzytelność od podmiotu trzeciego, w szczególności objęta prawomocnym nakazem zapłaty lub wyrokiem, a nie udało Ci się odzyskać zasądzonych kwot od dłużnika, albo nie masz czasu i pieniędzy na dochodzenie roszczeń na drodze sądowej lub egzekucyjnej?

Sprzedaj nam tę wierzytelność.

* * *

Jakie kroki masz podjąć, abyśmy nabyli Twoją wierzytelność?

Prześlij na nasz adres mailowy opis sprawy oraz skany dokumentacji.

Po zapoznaniu się ze sprawą poinformujemy Cię czy jesteśmy zainteresowani kupnem tej wierzytelności, a jeżeli tak, to za jaką cenę.

Jeżeli dojdzie do porozumienia to podpisana zostanie umowa cesji wierzytelności, a Ty otrzymasz od Kancelarii Windykacyjnej VINDEO ustalone wynagrodzenie.

Za jaką kwotę kupujemy wierzytelności?

Cena wierzytelności ustalana jest indywidualnie w każdej sprawie, po zapoznaniu się przez Kancelarię Windykacyjną VINDEO z informacjami na jej temat oraz stosowną dokumentacją.

Go Top